Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten
Winkelwagentje

Artikelcodes
Kategorie traktaten

Bestelnummer: 450  300
Nathanael Armisen
Wie is Jezus Christus eigenlijk?
 
Dat Jezus Christus echt leefde, is voor de huidige wetenschappers zonder twijfel bewezen. Nauwelijks een iemand uit de klassieke oudheid is historisch zo goed bewezen als juist deze Jezus uit de plaats Nazareth.
Maar wie is Jezus Christus werkelijk? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat heeft dat met mijn en jouw leven te maken?
 
Textvorschau
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 451  84

Hartelijk dank
 
Dit traktaat is zeer geschikt om aan te bieden of achter te laten bij wijze van dankbetuiging voor bewezen diensten of betoonde vriendelijkheid in restaurants, winkels e.d.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 456  301
Charles H. Spurgeon
God die de goddelozen rechtvaardigt
 
»God, die de goddelozen rechtvaardigt?« Klinkt dat niet als bijzonder voor ons?
Maar juist dat is de goede boodschap, het evangelie, de enige hoop voor ons mensen. De bekende prediker Charles Haddon Spurgeon legt in deze brochure uit hoe zondaren van Gods rechtvaardige toorn gered, met Hem verzoend en zelfs tot Zijn kinderen worden. Enkel uit geloof, niet door werken, op grond van Gods genade, niet vanwege onze rechvaardige daden.
 
Textvorschau
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 458  95

Heiligmaking - heb ik dat nodig?
 
»Zonder heiliging zal niemand de Heer zien.« Deze bijbelse waarheid mag niet worden verzwegen. Laat u ons weten hoeveel exemplaren van dit traktaat u graag zou ontvangen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 459  80

Goed nieuws voor jou
 
Een evangelistisch traktaat voor kinderen van ca. 7 tot 13 jaar.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 461  93

Uw enige hoop heet Jezus Christus
 
» ... Het is een bekend feit, dat ieder van ons hier op aarde maar één leven heeft. Als u een porseleinen servies met 12 borden koopt, kunt u er twee breken en hebt er altijd nog tien over. Doch u hebt maar één leven ...« Deze evangelistische folder kunnen wij u in Nederlandse, Duitse, Italiaanse en Franse versie aanbieden.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 462  92
Dr. Henry M. Morris
De aarde is niet oud
 
Geen aspect van het creationisme staat onder grotere kritiek van de evolutionisten dan de bijbelse leer dat de wereld nog maar korte tijd geleden geschapen is. De wereld zal nimmer de bijbelse leer dat God alle dingen in handen heeft en tot voleinding brengt, ernstig nemen zolang wij zelf de bijbelse leer van de recente schepping aller dingen niet ernstig nemen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 464  79

Bent u bang?
 
Spreekt over de angst van de moderne mens en de redding van Jezus Christus.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 465  78

Bijbelleesplan
 
Bijbelleesplan in traktaatvorm. Het chronologisch opgezet bijbelleesplan helpt u de Bijbel één keer in zijn samenhang te lezen.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 466  91

Overwinning aan de bron
 
Hoe kunnen wij christenen met Jezus Christus de baas worden over onze gedachten?
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 467  309
Jonathan Edwards
Genade voor de grootste zondaar
 
Een pastorale preek over Psalm 25.
Een grote hulp voor iedereen die op zoek is naar vergeving.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 468  77
Dr. Lothar Gassmann
Wat komt er na de dood?
 
Een beslissende levensvraag wordt hier beantwoord.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 469  90

De weg tot heiligmaking
 
Dit traktaat is bestemd voor christenen die willen groeien in hun geloof.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 470  76

Jezus Christus heerlijk, uniek, onvergelijkbaar
 
Het doet ons genoegen dit traktaat steeds weer ter verspreiding te kunnen aanbieden. Het draagt ertoe bij de Here Jezus Christus beter te leren kennen en Hem te verkondigen, opdat HIJ wordt geëerd en mensen HEM vinden.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 471  89

Wat zal uw antwoord zijn?
 
De weg ter redding is duidelijk. Het plan is zeer eenvoudig. Allen hebben gezondigd. Daarom staat ieder van ons als veroordeelde voor God en ieder van ons heeft nodig gered te worden. Een antwoord van onze kant is noodzakelijk. Wat zal uw antwoord zijn?
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 475  88

Hulp door Gods woord
 
Wilt u gericht hulp uit Gods Woord ervaren en ook anderen daarmee helpen? Wilt u de vreugde beleven mensen met Christus in aanraking te brengen? Kunt u naar schriftplaatsen verwijzen die vragen beantwoorden van mensen die Christus niet kennen? Kent u bijbelgedeelten die krachteloze, aangevochten en verzochte christenen kunnen helpen? De in deze pastorale mini-concordantie aangegeven schriftplaasten zijn niet volledig, maar kunnen voor onszelf en ook in gesprekken met anderen van groot nut zijn.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 476  87

Wees bereid God te ontmoeten
 
Mensen bereiden zich voor op hun vakantie, op hun bruiloft. Velen bereiden zich voor op hun oudedag door een pensioenverzekering af te sluiten. Ja, de meeste mensen bereiden zich op van alles en nog wat voor - behalve op het belangrijkste in dit leven en in de eeuwgigheid, namelijk de ontmoeting met God. Beste lezer, luister toch naar die eenvoudige woorden van de Bijbel: Bereid u er op voor uw God te ontmoeten.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 477  86

De vraag aller vragen
 
Het antwoord op de vraag aller vragen wordt in dit evangelisatie traktaat gegeven.
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 478  85

Ligt het geluk in de sterren?
 
De astrologie is vandaag de dag zeer wijd verbreid. Veel mensen zoeken hulp en oriëntiering niet bij God en in Zijn Woord, de Bijbel, maar in de sterren en in hun horoscoop. Wat zit daar achter? Is astrologie werkelijk een levenshulp, zoals tijdschriften en televisieprogramma´s willen doen geloven?
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 480  209
Prof. Dr. Werner Gitt
Wat Darwin nog niet kon weten
 
** De drijfveren van de evolutie
** De geslachtelijke vermeerdering
** Geniale techniek bij de rode bloedlichaampjes
** De vlucht van de goudplevier
** Is de evolutieleer een bruikbaar denkmodel?
** Waar komt de informatie vandaan?
** Waar komt het leven vandaan?

 
Prijs: €   0.00
 
Aantal:     
  
Bestelnummer: 481  268
J. F. Walvoord
Is vrede mogelijk?
 
We hebben vrede in ons hart nodig!
Er is niet alleen een verlangen naar uiterlijke of politieke vrede. Als we naar de gezichten van mensen kijken die maar opgejut doorjakkeren, dan spreken die een taal zonder woorden en vertellen ons een verhaal over hun heimelijke verlangen naar rust en vrede in hun hart.
De Bijbel is in haar uitspraken overduidelijk: Christus is onze vrede; Christus schiep voor ons de vrede; Christus zelf schenkt ons Zijn vrede.
We hebben Christus nodig om vrede te verkrijgen!
 
Prijs: €   0.00
 
Aantal: