Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

Mogelijkheden

De verkondiging van de blijde boodschap door middel van christelijk drukwerk heeft heel wat voordelen:

  • Dat drukwerk kan in een crisistijd nog gelezen worden, zelfs al had het daarvoor maandenlang onaangeroerd in een hoek gelegen.
  • Het kan troosten, waarschuwen of opbeuren - afhankelijk van de stemming en van het feit, of de lezer alleen is en gelegenheid heeft om rustig over het gelezene na te denken.
  • Het wordt niet met een eigenaardig accent uitgesproken.
  • U kunt het naar behoefte iedere keer opnieuw lezen, waardoor de inhoud ook niet zo snel vergeten wordt.
  • Traktaten en brochures met bijbelstudie-onderwerpen kunt u als bijlage bij een brief versturen.

Sommige mensen kunnen getuigen, dat ze van de eeuwige ondergang gered zijn, omdat ze door het lezen van een traktaat voor het eerst hoorden van de genade van God en van Zijn macht om te verlossen, waarna ze hun leven aan Jezus Christus hebben overgegeven. Anderen kregen antwoord op hun vraag, waarom God lijden toelaat. Weer anderen werden van hun gebondenheden bevrijd. Zulke getuigenissen zijn een beloning voor iedereen, die zich inzet bij de voorbereiding en het verspreiden van christelijke lektuur.

Helpt u mee bij het verspreiden van dit drukwerk!