Boekentafel
 Winkelwagentje
 • brochures
 • internationaal brochures
 • stickers
 • traktaten

Jezus leeft

Wat het lege graf van Jezus verkondigt

 

»En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten.«           (Mattheüs 28:8)

 

Het graf is leeg! Jezus is opgestaan! Dat is het blijde nieuws dat de vrouwen die bij het graf waren geweest aan de discipelen verkondigden.

Dat is de boodschap die steeds weer gehoord moet worden. Het graf is leeg. Jezus leeft. Hij is de aanwezige, levende Heiland. Waar twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn, daar is Hij bij hen. Hij ontmoet ook ieder persoonlijk, ieder die Hem zoekt. Je kunt dag en nacht naar Hem toegaan. Hij is altijd te spreken. Je kunt Hem alles vertellen en ook je hart bij Hem luchten. Hij luistert naar ons. Hij is een levende Heiland. Paulus heeft gelijk als hij zegt: »Als Christus niet is opgestaan, dan zouden wij de ellendigste van alle mensen zijn« (zie ook 1 Corinthe 15:13, e.v.). Maar nu weten wij: Hij leeft. En dat maakt ons rijk en blij.

Het lege graf zegt ons nog iets anders. Zoals het graf van Jezus leeg was, zo zal op een dag ook mijn graf leeg zijn. »Wat in vergankelijkheid werd gezaaid, zal opstaan in onvergankelijkheid; wat in zwakheid gezaaid werd, zal opstaan in kracht; wat gezaaid werd in oneer, zal opstaan in heerlijkheid.«

 

Ernst Modersohn